Úvod

Spoločnosť bola založená v roku 1992. Od roku 2007 poskytujeme nasledovné služby:

  • komplexné vedenie účtovníctva (podvojné, jednoduché a mzdové)
  • daňové a účtovné poradenstvo
  • nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti

Nepretržite napredujeme vo svojom odbore. Našou prioritou je diskrétnosť, aby služby poskytované klientom, naplnili v maximálnej miere ich očakávania.

Súhrn služieb v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.