O nás

Hebex bola založená v roku 1992. Od roku 2007 je predmetom aj komplexné vedenie účtovníctva (podvojné, jednoduché a mzdové), daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti, kde nepretržite napredujeme vo svojom odbore.

Hlavnou prioritou je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Našim klientom poskytujeme komplexnú ponuku, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť z našej strany, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami (právnici, audítori a znalci).